Varför är Södertälje Science Park bra för Scania?

Observera: Aktiviteten genomfördes under ScienceWeek 2019 och är avslutad.

Scanias produkter och processerna för att tillverka dessa blir mer och mer avancerade. Detta kräver att vi får tillgång till ny teknik och ny kompetens inom i stort sett alla nivåer i företaget.

Hur skulle Södertälje Science Park kunna vara en plats där utveckling av denna kompetens och teknik kan frodas?

Vi kommer att få höra Lars-Henrik Jörnving, Vice president på Scania, tala om hur SSCP och Scania skulle kunna skapa möjligheter att säkra nödvändig kompetens för framtiden. Tanken är också att inspirera andra företag i regionen att följa Scanias exempel.

Vi bjuder på Södertäljerullen!

 

 


Medverkande

Lars-Henrik Jörnving

Vice president, Scania