Varför är Södertälje Science Park bra för Scania?

Scanias produkter och processerna för att tillverka dessa blir mer och mer avancerade. Detta kräver att vi får tillgång till ny teknik och ny kompetens inom i stort sett alla nivåer i företaget.

Hur skulle SSCP kunna vara en plats där utveckling av denna kompetens och teknik kan frodas?

Vi kommer att få höra Ruthger de Vries (Executive Vice President, Production and Logistics, Scania CV) tala om hur SSCP och Scania skulle kunna skapa möjligheter att säkra nödvändig kompetens för framtiden. Tanken är också att inspirera andra företag i regionen att följa Scanias exempel.

Föreläsare: Ruthger de Vries, Executive Vice President, Production and Logistics

 


Medverkande

Rutger de Vries

Executive Vice President, Produktion och logistik, Scania