3D scanna dig själv och bli ett konstverk

Det kommer att erbjudas möjlighet att vara medskapare till ett eget konstverk och samtala med Grafikens Hus om konstens möjligheter i stadsutvecklingsprocesser. Du 3D skannar dig själv, bli ett konstverk och få med dig ett print hem. Konstverket blir en del av en större installation i Södertäljes stadsutvecklingsprocess.

Hur skapar man en social och hållbar livsmiljö där alla känner sig välkomna och delaktiga i platsens tillblivelse?

Grafikens Hus samarbetar med konstnären och arkitekten Afaina de Jong för att i samband med omvandlingen av norra stadskärnan skapa en multifunktionell paviljong i Campusparken. Tillsammans  med olika grupper i lokalsamhället har hon tagit fram ett mönster baserat på stadens gemensamma estetiska arv som kommer pryda paviljongen. Under Science Week medverkar Grafikens Hus med en utställning av den nya paviljongen samt en workshop tillsammans med konstnären Jens Evaldsson, där vi genom 3D-scanning utforskar hur människor och kulturella rörelser kan representeras och ta plats i Campusparkens nya mötesplats. 

Projektet är del av Statens konstråds satsning Kunskapsnav, i samarbete med Samhällsbyggnadskontoret, Södertälje kommun.