4-dimensionell högläsning

Läslandet och Folk Labs hållbarhetslab

Genom 4-dimensionell högläsning och Folk Labs makerspace blir du en förkämpe för FN:s Globala hållbarhetsmål 13 Bekämpa klimatförändringarna. Vi läser och gestaltar ”Heja Jorden” tillsammans med barn och deras medföljande vuxna och undersöker i hållbarhetslabbet hur vi kan rädda planeten från oss själva. Du får utforska hur vi kan skapa en hållbar värld, socialt & Digitalt.