Artificiell Intelligens, företag och samhällsnytta

Seminariet ger en introduktion till AI Innovation of Sweden som är en nationell kraftsamling med uppdrag att accelerera innovations- och forskningsarbete för tillämpning av AI.

Genom att tillhandahålla mötesplatser, nätverk, projektresurser, data och domänkunskap möjliggör vi, initierar och driver samverkansprojekt inom applicerad AI. Det övergripande syftet för AI Innovation of Sweden är att fungera som motorn i det svenska AI-ekosystemet, att accelerera den svenska tillväxten och skapa en attraktiv miljö för ledande global expertis inom området.

Starkt partnerskap och stöd från regeringen för projektet

Med ett starkt partnerskap som spänner över branscher, organisationer och yrkesroller och med stöd från regeringen har AI Innovation of Sweden förutsättningarna att som en neutral part proaktivt och resursstarkt driva branschöverskridande utveckling inom praktisk tillämpad AI i Sverige. Satsningen leds av Lindholmen Science Park och finansieras av Vinnova, Västra Götalandsregionen, samt ett 50-tal partners inom näringsliv, offentlig sektor, forskningsinstitut och akademi.

Inom ramen för verksamheten etableras så kallade noder runt om i landet med syfte att ytterligare accelerera tillämpning av AI. Kista Science City samordnar insatserna i Stockholmsregionen.

Sveriges kommuner och regioner som arbetat med AI ger praktiska exempel på möjligheter med teknik i samhällets tjänst där näringsliv och samhälle samverkar till exempel hur Volvo och Sahlgrenska sjukhuset skulle kunna samverka för att minska olycksfall och därmed bidra till medborgarnytta.


Medverkande

Agneta Jacobson

senior projektledare för AI Innovation of Sweden i Stockholmsregionen,

Louise Callenberg

chef Digital samverkan och förnyelse, Sveriges kommuner och landsting