Bättre vård för våra patienter: lärdomar från Södertälje Sjukhus

Hur kan vi göra hälso-och sjukvården vården mer tillgänglig för våra patienter? Detta är huvudfrågan som vi diskuteras med utgångspunkt i forskning och praktisk utvecklingsarbete som bedrivs på Södertälje Sjukhus.


Medverkande

Åsa Elfving

Verksamhetschef, VO KOU, Södertälje Sjukhus

Hillevi Nilsson

Verksamhetschef, VO Akuten, Södertälje Sjukhus

Pamela Mazzocato

 FoUUI-chef Södertälje Sjukhus, forskare inom medicinsk lednings- organisation och innovationskunskap, Karolinska Institutet