Digital syjunta för Dig 55+

Hantverkstraditionen i Sverige är stark. Vi slöjdar, snickrar, broderar, bakar och smider! Digital teknik erbjuder nya möjligheter och kan ge det egna hantverket nya dimensioner. Hantverket erbjuder en ingång till en bredare förståelse för hur digital teknik fungerar och vilken roll den spelar i vårt samhälle. Med avstamp i textilindustrins barndom, virkningsmönster, smycken och recept på pannkakor utforskar vi digital teknik och programmering.

Välkommen till en inspirerande och lärorik workshop tillsammans med Tom Tits erfarna pedagoger!