En stad som växer behöver infrastruktur

Intresset och behovet av att bygga bostäder i regionen och i Södertälje kommun är stort. Kommunen har dessutom ett ambitiöst bostadsmål – 1.000 nya bostäder per år fram till 2036. Vardagsfunktioner som är en självklarhet – elnät, vatten och avlopp, fjärrvärme och stadsnät ska levereras till ytterligare 20.000 hushåll.

Vilka möjligheter och utmaningar innebär det för Telge Nät?