Mer sopor på en mindre yta?

Den 27 maj 2019 fastställde kommunfullmäktige en utbyggnadsstrategi för att förverkliga bostadsmålet på 20.000 nya bostäder till 2036. Vi bygger ett halvt Södertälje till, hur mycket mer sopor innebär det? Områden som förtätas, räcker gatorna till för sopbilarna, eller behöver man hitta lösningar närmare hushållen? Hur hanterar man så mycket mer avfall samtidigt som man sluttäcker avfallsanläggningen Tveta? Telge Återvinning följer lagar samtidigt som kommunens beslut genomförs.

Vilka möjligheter och utmaningar innebär det för Telge Återvinning?