Förändringskompetens, kvalitetsutveckling och trender i arbetslivet

Alla organisationer upplever olika svårigheter att få förändringar och utvecklingsarbete att slå rot i organisationen och verksamheten. Dessa processer kan ta för lång tid, möta motstånd eller rinna ut i sanden. Ett sätt att hantera dessa svårigheter är att stärka förändringskompetensen och utveckla rollerna för de som driver och leder förändringarna. Dessa frågor kommer att lyftas i fyra presentationer av forskare från Helix.

Program

13.00 Introduktion till dagen och Helix

13.15 Vad är förändringskompetens? Med Henrik Kock och Cathrine Reineholm

För att vara konkurrenskraftiga behöver organisationer vara flexibla och anpassningsbara, dvs. ha en förmåga eller kompetens att genomföra förändringar. I föredraget diskuterar författarna begreppet förändringskompetens, vad forskningsstudier och förändringsledare lyft fram som viktigt för att öka den organisatoriska förändringskompetensen, och hur sådan kunskap kan användas i praktiken.

13.50 Att organisera för kvalitetsutveckling – perspektiv på roller och kompetenser med Jason Martin
I detta föredrag presenteras en nyligen framlagd avhandling från Helix. Där används  kompetens- och rollperspektiv för att förstå vad som krävs för att både utföra och organisera kvalitets- och verksamhetsutvecklingsarbete i dagens och morgondagens organisationer.

14.25 Fika

14.45 Agera eller avstå förbättring? – om konsten att inte över(re)agera med Magdalena Smeds
Det är vanligt att vi vill ingripa när det uppstår problem i våra verksamheter. Ibland tenderar dock dessa ingripanden att göra mer skada än nytta. I det här föredraget får vi veta mer om när vi borde agera och när vi kan sitta lugnt i båten.

15.20 Trender inför framtidens arbetsliv med Jörgen Eklund

I detta föredrag tas olika samhällstrender upp som kommer att påverka framtidens arbetsliv. Det finns ett stort antal sådana trender. Några få exempel på detta är globaliseringen, ny teknik, nya organisationsformer och demografiska förändringar. Dessa kommer att påverka företag och organisationer såväl som vårt arbetsliv och våra arbetsförhållanden. I hföredraget diskuteras ur kunskap om samhällsförändringar kan användas i praktiken för ett mer hållbart arbetsliv.

15.55 Avslutning