Framtidens arbetsplats med medarbetaren i fokus

Människor i arbetslivet står inför tsunamis av förändringsvågor. Ny teknik på arbetsplatsen är en kritisk framgångsfaktor för att möjliggöra förmågor såsom samarbete och innovation. Trots all ny teknik så är de flesta organisationer fast i traditionella arbetssätt och kämpar förgäves med att anpassa ledarskap och beteenden. Resultatet är att cirka 9 av 10 organisationer misslyckas med att åstadkomma ökad produktivitet och mätbara effekter inom områden såsom innovationskraft, effektivitet och ökat engagemang.

Trenden är tydlig;

  • Människor i arbetslivet mår allt sämre
  • Stressnivåerna ökar och endast 16 procent av svenskarna uppger att de är engagerade i sina yrken.

På föreläsningen kommer Edward Ringborg, entreprenör och COO på Diwo, och ledamot i Sveriges Ingenjörers Distrikt Stockholm Styrelse, att dela med sig av statistik kopplat till arbetsplatsen, sina erfarenheter och inspiration kring vad organisationer och ledare i framkant gör för att skapa värdeskapande arbetsplatser.

Fika serveras mellan 16:00-16:30


Medverkande

Edward Ringborg

Entreprenör och COO, ledamot i Sveriges Ingenjörers Distrikt Stockholm Styrelse, Diwo