Från tjocka pappersluntor till elektroniska signaturer – en lätt resa, eller?

Läkemedelsproduktion är hårt kontrollerad och dataintensiv. Alla tillverkningssteg dokumenteras, kontrolleras och signas av. Att gå från papper till elektronisk dokumentation känns som en given storvinst, men innebär också stora förändringar. Vi delar med oss av erfarenheterna från ett stort förändringsprogram inom vår produktion. Lunch ingår. Serveras fram till kl 12.00.


Medverkande

Carl-Jonas Petersson

Project Manager, AstraZeneca