Från Vagnfabriken till Telge Kebab

Framgångsfaktorer ur ett historiskt perspektiv och med sikte på framtiden. Hur utvecklas ett företag och hur utvecklas en människa? Framgångsfaktorer då och nu.

Eric Giertz, professor em vid KTH, berättar om Södertäljes industrihistoria och särskilt Scania. Han har skrivit boken Människor i Scania under 100 år – Industri, arbetsliv och samhälle i förändring. Specialist på affärsutveckling i samband med teknisk utveckling och strukturförändringar.

Pinar Aslan, nybliven fil doktor vid Högskolan i Gävle/Umeå universitet, berättar om vilka faktorer som gör att dagens unga invandrare lyckas. Det finns mycket forskat om misslyckande och utanförskap. Pinar Aslan har intervjuat unga med rötter utanför Europa. Vad avgjorde att det gick bra i utbildning och arbete?

Tillfälle till frågor och diskussion.


Medverkande

Pinar Aslan

Filosofie doktor, Högskolan i Gävle/Umeå universitet

Eric Giertz

Professor emeritus, KTH

Hanna Gelotte Fernández

Moderator,