Frukostklubben – Hållbar organisationskultur ”Det sitter i väggarna”

Man brukar ju säga att kulturen sitter i väggarna. Det är inte sant! Det sitter i språket. Hur kan du utveckla din organisation genom att förstå hur en kultur skapas och språkets kraft?

Skalan är ifrån ”Livet suger” till ”Livet är fantastiskt”.  Du får insikter och blir medveten om hur företagskulturen kan utvecklas i positiv riktning.

Medverkande:
Jesper Eriksson, Diplomerad kulturcoach, doktorerat i genetik. (Bakgrund i läkemedelsbranschen där Jesper jobbat med Six Sigma och Lean).