GRAND OPENING Science Week

Temat är svensk hållbar konkurrenskraftig industri och Stockholmsregionen som en motor för framtiden. Möjligheter & utmaningar. Hur kan Sverige och Stockholmsregionen möta framtidens samhällsutmaningar såsom nya innovationer, digitalisering, forskning, hållbarhet och kompetensförsörjning kopplat till framtidens industri?

Medverkande i programmet
Ibrahim Baylan, Näringsminister
Henrik Henriksson, vd Scania
Katarina Ageborg, vd AstraZeneca AB och Executive Vice President Sustainability
Darja Isaksson, generaldirektör, Vinnova
Monica Bellgran, forskningschef, KTH-Södertälje
Magnus Wiktorsson, prefekt, KTH-Södertälje
Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande (s) Södertälje kommun
Märta Martin-Åkesson (c), Region Stockholm
Irené Svenonius, Finansregionråd (m), Region Stockholm
Sven-Erik Österberg, landshövding Stockholms län
Robert Kingfors, vd Södertälje Science Park