Hackathon – Hack for Södertälje

Var med och skapa framtidens Södertälje centrum under ett Hackathon som pågår under 24 timmar. Start är fredag 31 januari slutar 1 februari.

Det finns två utmaningar att hitta lösningar på och som ska“hackas” under eventet. Det handlar om att utveckla Södertäjle centrum 2030 inom miljömässig hållbarhet som helhet samt mobilitet och transporter.

Lösningarna ska förutom att svara mot en av de två problemställningarna också innehålla:

  • Tänkt användning av öppna data. Det kan vara data som finns och är öppen idag, eller data som ni tänker kommer finnas 2030.
  • Hur lösningen bidrar till att uppnå minst ett av de 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.