Hackathon 24 timmar – Hack for Södertälje

Var med och skapa framtidens Södertälje centrum under ett Hackathon som pågår under 24 timmar. Start är fredag 31 januari slutar 1 februari.

Kom med din kunskap och dina idéer för att skapa framtidens bästa centrum, för människor och för planeten. Hack for Södertälje är för dig som vill utveckla dina färdigheter inom problemlösning på ett nytt och roligt sätt och samtidigt bidra till en hållbar framtid. Ta tillfället att få jobba tillsammans i en lekfull miljö där annorlunda är bra och tankar utanför boxen uppmuntras!Det finns två utmaningar att hitta lösningar på och som ska“hackas” under eventet. Det handlar om att utveckla Södertäjle centrum 2030 inom miljömässig hållbarhet som helhet samt mobilitet och transporter.

Lösningarna ska förutom att svara mot en av de två problemställningarna också innehålla:

  • Tänkt användning av öppna data. Det kan vara data som finns och är öppen idag, eller data som ni tänker kommer finnas 2030.
  • Hur lösningen bidrar till att uppnå minst ett av de 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Läs mer om hackathon ”Hack for Södertälje” (öppnas på ny webbplats)