Hållbart, livslångt lärande: vi skapar framtiden!

Samhällets ständiga utveckling ställer höga krav på våra skolor och arbetsplatser. Vi alla behöver reflektera över och analysera samhällets förändringar för att fortsätta lära oss genom hela livet.

Vår workshop som kommer få dig att reflektera kring frågor som påverkar dig, oss och vårt samhälle.

Låt dig utmanas i Deep Talk, en väldigt uppskattad pedagogisk metod som vi använder på Hagaberg folkhögskola. Vår workshop kommer utmana dig att tänka djupare i frågor som rör hållbarhet och vart vi är på väg i Södertälje.

Kom och var med och bidra till diskussionen – vi bjuder på fika!


Medverkande

Daniella Durmaz
Gordon McCulloch