Hur stärker vi ung och kvinnlig innovation i Södertälje?

Hur lockar vi fler unga och kvinnor till innovation och att våga satsa på sina ideer? Vad behöver göras av existerande instutioner för att främja gemenskap kring innovation i Södertälje?

Vi kommer att prata om födelsen bakom KVINNOVATION, vad vi gjort hittills och vår vision inför framtiden. Gabriella Malki kommer att prata om hennes engagemang för unga i Södertälje, och hennes podcast ”Allt om allt”.


Medverkande

Marie-Christine Samre
KVINNOVATION
Gabriella Malki