Industri 4.0 – Var står vi idag? Att göra verklighet av smart industri handlar inte bara om teknik.

Industrin är viktig för Sverige och Sverige är viktig för industrin. Vad innebär begreppet Industri 4.0 och varför talar man om en fjärde industriell revolution? För att öka industrins, inte minst små-medelstora företags konkurrenskraft och utveckla fungerande lösningar på samhällsutmaningarna behöver Sverige jobba smartare: hur stärker vi samverkan och vilka utmaningar står i centrum?

En inspirerande och upplyftande genomlysning av hur digitaliseringen angår hela företaget. Hur kan jag som företagare börja ta stegen mot smartare produktion och vidare till en smart industri? Vilka är möjligheterna och utmaningarna?  Exempel och erfarenheter från hur olika företag tar sig an digitaliseringen samt vilket stöd som går att få.


Medverkande

Cecilia Warrol

Programchef för strategiska innovationsprogrammet Produktion 2030, Teknikföretagen

Marie-Louise Bergholt

Fokusområdesledare för Digitalisering inom industrin, RISE