Matsystem i förändring: ny teknik eller beteendeförändringar?

Våra livsmedelssystem har stora utmaningar och vi vet vilka problemen är, nu är det dags att lyfta fram och utveckla de konkreta lösningarna!

Välkommen på konferens den 30 januari! Då kommer forskare, experter, entreprenörer och andra aktörer samlas på KTH Södertälje Science Park kring en mångfald av lösningar för mer hållbara matsystem. Kom och inspireras, var med och bidra, och få möjlighet att synas och mötas genom presentationer, utställningar och samtal! Konferensen är kostnadsfri och äger rum i samband med Science Week 29 januari-1 februari.

Arbetar du eller din arbetsgrupp med idéer och lösningar som bidrar till framtidens hållbara mat? Kom och visa ert arbete, håll ett arbetsmöte i en dynamisk miljö eller bjud in andra i er process.

MatLust erbjuder en plats att mötas, få nya kontakter och idéer. Eftermiddagen, utställningarna och de korta passen är ännu inte färdigplanerade, så hör gärna av dig till oss om du vill vara med eller har tips på någon som borde vara det!

Moderator

Moderator för dagen är Lovisa Madås, grundare av insikts- och mediebolaget AGFO, som har fokus på framtidens matsystem. Lovisa är journalist och affärsutvecklare, och hennes kärnområden är innovation, ny teknik och hållbarhet.

Programpunkter

Möjligheter med ny teknik, kunskap och sätt att agera

Ulf Sonesson, forskningschef vid RISE, menar att vi måste vara öppna för nya sätt att producera och konsumera mat, och att ny teknik erbjuder många lösningar. Han kommer bland annat beskriva hur ett digitaliserat och automatiserat jordbruk kan öka den biologiska mångfalden.

På spaning efter framtidens livsmedelssystem

Line Gordon, forskare och chef för Stockholm Resilience Centre, ger exempel på trender inom livsmedelssektorn som bidrar till att skapa matsystem inom de planetära gränserna. Vad blir lyx respektive vardagsmat i våra nya matvanor och hur kommer våra gamla vanor fortleva eller förändras med nya verktyg?

GMO och genredigering – risker och möjligheter

Odd-Gunnar Wikmark, forskare vid GenØk – Senter for biosikkerhet i Tromsø, Norge, kommer förklara skillnaden mellan olika typer av genetiskt modifierade organismer (GMO). Odd-Gunnar går också igenom riskbedömningar av GMO och varför många hävdar att dessa inte behövs för nya tekniker som genredigering (t.ex. CRISPR). Vilken betydelse kan GMO ha i framtiden för ett hållbart jordbruk? (Föreläsningen sker på norska.)

Växbioteknik för miljö och hälsa – exempel från svensk forskning

Anna Lehrman, biträdande programchef i Mistra Biotech vid Sveriges lantbruksuniversitet, ger exempel på växtförädlingsprojekt som forskarna i programmet arbetar med – hållbar och hälsosam potatis, och en helt ny oljegröda.

Presentationer – aktörerna med lösningarna

Vi kommer även lyssna till ett antal kortare presentationer av aktörer som jobbar med lösningar för hållbar och hälsosam mat. Kanske är du en dem? Hör av dig till oss!

Utställningar

En plats att visa fram lösningar för hållbara matsystem, möjlighet att prata med varandra, få nya idéer och kontakter. Vill du ställa ut din idé eller verksamhet? Ta kontakt med oss för att komma överens om upplägg.

Seminarier

Under eftermiddagen erbjuds tre parallella seminarier:

  • GMO och genredigering – fördjupning från förmiddagen med möjlighet att ställa frågor. Vänder sig till alla intresserade. Leds av Odd-Gunnar Wikmark, GenØk.
  • Ekologiskt och lokalt – finns det motsättningar? Vad säger forskningen? Vänder sig till alla intresserade. Leds av Rebecka Milestad, KTH.
  • Måltidskoncept i storkök. Vad har de olika måltids- eller kostkoncepten för målsättningar, vad kan vi lära av varandra och behöver vi mer samverkan för att nå längre? Vänder sig i första hand till dem som jobbar med måltidsverksamhet eller kostkoncept. Leds av Johanna Björklund, Örebro Universitet.

MatLust erbjuder en plats att mötas, få nya kontakter och idéer. Hör gärna av dig till oss med tankar och förslag på vad du vill att dagen ska innehålla!