Interoperabilitet i industrin – Digital transformering med standarder

Svensk industri har hamnat på efterkälken när det kommer till användandet av Internationella standarder för informationsutbyte i en anläggningslivscykel. Vi i Sverige jobbar ofta lokalt eller med nationellt med lösningar på informationsutbytet och det blir både kostsamt och komplext att underhålla då våra systemintegrationer är byggda Point to Point. Med globala standarder som stöd kan informationsutbytet bli Plug & Play.


Medverkande

Erik Molin
SEIIA (Swedish Industrial Interoperability Association)