Hur kan vi attrahera framtidens kompetens? Innovativ och intuitiv workshop

Hur kan vi attrahera framtidens kompetens? Kompetensförsörjning är avgörande för ett konkurrenskraftigt näringsliv samtidigt som näringslivet inte alltid hittar den kompetens som efterfrågas.

Hur kan du se bredare på kompetens och vara ett inkluderande företag? Hur kan vi tänka annorlunda?

Syftet med workshopen är att föra dialog, få inspiration av varandra, få nya perspektiv, utbyta erfarenheter, dra lärdomar både ur ett attraktivt arbetsgivarperspektiv men också kring praktiska verktyg. Vi jobbar interaktivt och kreativt i blandade grupper med nulägesanalys, idégenerering, koncept och avslutar med pitch.

Scania berättar om hur företaget skapar förutsättningar för livslångt lärande för sina anställda. Kompetenshöjande insatser är ett samspel mellan företaget och den anställde. Scania ger exempel på hur man kan  kommunicera behov och krav på framtida kompetenser tex med hjälp av digital teknik.


Medverkande

Maria Carapi

processledare, Destination Södertälje 

Anna-Lena Strömsten

Human Resources, Head of Attract, Recruit, Resourcing & Talent Development, Scania