Lean <3 Digital – Pitchar från AstraZenecas produktion

Praktiska och faktiska exempel på när Lean och digitalisering gått hand i hand.

  • Dashboard för Outbound  – ett smart sätt att förstå och förbättra våra ledtider ut till kund (Per Skogö+ Erik Gioeli)
  • Användning av Artificiell Intelligens inom produktionen för att minska upprepade avvikelser (Cecilio Baro)
  • Warehouse Capacity Planning – hur vi planerar och säkerställer att vi har lagerplatser för inkommande och utgående material (Christian Gröndahl)
  • Sweden calling Russia – så använde vi Augmented Reality för att överföra teknologi och kunskap mellan två produktionssiter. (P-O Quist )

Moderator:
Jenny Stenström, digitaliseringsledare, AstraZeneca Sweden Operations.