Lean Produktion för klimat och konkurrenskraft eftermiddagspass

Hur leder man förbättringsarbete?

Förbättringsarbete kräver ledarskap. Vi reder ut vad bra ledarskap handlar om och hur det kan utvecklas strukturerat baserat på modeller och ett språk för ledningsgrupper. Fokus kommer att vara på ledares roll vid systematisk förbättring och lärande.

Lean & Green

En introduktion till Green Performance map – en förbättringsmetodik för miljö- och resurseffektiviseringar som hjälper till att hitta möjligheter för en mer cirkulär ekonomi.

Summering


Medverkande

Bengt Savén
Telge AB & KTH LeanCentrum
Monica Bellgran
Professor KTH
Johanna Strömgren
Föreståndare KTH LeanCentrum