Lean Produktion för klimat och konkurrenskraft förmiddagspass

Förbättringsarbete – hur långt räcker sunt förnuft?

Förbättringsarbete kräver systematik, metodik och kompetens. Vet du vad som krävs för att nå framgång med systematiskt förbättringsarbete? Vi diskuterar olika metoder och koncept som förekommer i fungerande förbättringsarbeten. Vi kommer även att fokusera på hur processen kan organiseras utifrån roller och ansvar i verksamheten samt hur en förbättringsprocess kan etableras.

Den stora konsten att få tummen ur

Motivation är ett tillstånd av entusiasm och avsikt, som en startmotor. Men för att skapa resultat måste vi utveckla vår verkställandeförmåga, volitio. Vi går igenom vad detta innebär, från självledarskap till interaktion i team och organisationens kultur och ledningssystem och fokuserar på faktorer och processer som stöder personalens och organisationens verkställandeförmåga.


Medverkande

Lars Sörqvist
VD Sandholm Associates & Docent KTH
Riitta Eivergård
Pragmator Management AB