Lean Workshop med Play-Doh

Lean-övning liknande Trampbilsfabriken, men med en knorr mot ledarskap. Övningen sker med play-doh-lera.

Deltagarna i denna workshop kommer att få se och öva praktiskt på hur man som ledare tänker, agerar och fattar beslut utifrån ett lean-perspektiv. Det gäller att arbeta systematiskt och vara nära sin produktion (värdeflödet) för att kunna agera på avvikelser.

Max-antal: 24 deltagare

Medverkande:
Annika Andersson, Operational Excellence Facilitator