Ledarskapets betydelse för innovation: Vågar vi göra som vi borde?

Hälso- och sjukvårdens innovationsförmåga är av stor vikt för att klara av dagens och framtidens utmaningar. Under seminariet kommer vi att diskutera vad vi vet om ledarskapets betydelse för innovation, vad vi gör, samt hur vi kan minska gapet mellan det vi vet och det vi gör. Och kanske våga mer i vår vardag.


Medverkande

Pamela Mazzocato

FoUUI-chef Södertälje Sjukhus, forskare inom medicinsk lednings- organisation och innovationskunskap, Karolinska Institutet

Fredrik Öhrn

E-hälsa/Sjukvårdsspecialist,