Vad krävs för att Södertälje ska bli framtidens hållbara stad?

Välkommen till en eftermiddag med fokus på hur vi kan göra Södertälje till framtidens hållbara stad. Hur kan vi skapa en stad där gestaltningen bidrar till hållbara livsmiljöer, där vi säkrar en hållbar, lokal matproduktion? Hur kan vi bygga infrastruktur som minskar segregation, förbättra matchningen på arbetsmarknaden och hur sluter vi kretsloppen och förvandlar dagens avfall till en framtida resurs?

Eftermiddagen inleds med en föreläsning av Monica von Schmalensee, som startade Rådet för hållbara städer och är senior rådgivare på White Arkitekter. Därefter väljer du ett specifikt spår:

Spår 1) Hållbara livsmiljöer – hur bygger vi en stad som är attraktiv för alla?

Spår 1A. Kl.14:10 – 14:55

Hur gestaltas framtidens attraktiva stad? Hållbara livsmiljöer i en tid av förändring? Arkitektkontoret Kjellander Sjöberg gör en utblick mot andra städer i Norden med bland andra sina prisbelönta förslag för Faaborg och Gjuteriet i Malmö. Faaborg är en av Danmarks äldsta handelsstäder som står inför stora utmaningar med klimatförändringar och en kulturhistoriskt värdefull stadskärna som vill vidmakthålla en stark position som attraktiv boendemiljö och turistmål även i framtiden. Gjuteriet i Malmö är en av Kockumsområdets tydligaste byggnadsminnen. Projektet har till syfte är att göra byggnaden till en central del av Varvsstadens framtid, med utåtriktade aktiviteter och innehåll i bottenplan, samtidigt som byggnaden upplåts för en huvudsaklig hyresgäst med höga förväntningar.

Genom landskapsarkitekten och konstnären Karin Sjökvist Tyrefors lyfter vi även kulturens /konstens roll i vår livsmiljö utifrån projektet Presens. Med tillfälliga gestaltningar i Södertäljes stadskärna har konstnärerna arbetat utifrån de mänskliga rättigheterna och allas rätt till ett levande stadsrum.

 • Medverkande:
  Ola Kjellander, Kjellander Sjöberg Arkitektkontor
  Karin Sjökvist Tyrefors, Karin Tyrefors Design Production AB
  Sofi Cyréus, Samhällsbyggnadsstrateg Södertälje kommun

Spår 1B. Kl. 15:15 – 16:00 (Tillsammans med spår 3)

Vad skapar Stadens attraktivitet är det den fysiska miljön eller möjligheten att förflytta sig?
Passet inleds med en kort summering av moderatorerna för spår ett och tre. Spår 1 – Hållbara livsmiljöer – hur bygger vi en stad som är attraktiv för alla? och Spår 3 – Mobilitet för social hållbarhet. Därefter tar en paneldiskussion där vi fördjupar oss i vad Stadens attraktivitet kan betyda utifrån olika perspektiv.


Spår 2 – Ökad lokal matproduktion.

Spår 2A 14:10 – 14:55 

Var ska det vi äter i framtiden produceras och förädlas?
Matkaoset kommer efter tre måltider – är du beredd?
Matsystemet är idag extremt känsligt och beroende av fossila resurser. En global överblick och konsekvenser för samhällsplaneringen ges av Hans von Essen, agronom med unik praktisk erfarenhet av matsystemets olika delar. Han arbetar idag som expertrådgivare åt kommuner, förändringsledare i storkök och driver ett minilantbruk med självförsörjning av grönsaker, bär och frukt. Delta i seminariet och var delaktig i en konstruktiv dialog.

 • Medverkande:
  Hans von Essen, BERAS International
 • Liselotte Löthagen, Södertälje kommun

Spår 2B. Kl 15:15 – 16:00.

Hur kan kommersiell stadsodling förbättra stadens markanvändning? Samhället behöver öka ekologisk och lokalproducerad mat för att bli mer hållbart. Genom att använda ytor i stadsmiljö kan nya entreprenörer, stadsbönder, få jobb samtidigt som produktionen av ekologisk mat ökar, transporterna minskar och staden får ökad biologisk mångfald och ökad attraktivitet. Stadsbruk är en Vinnova-finansierad modell framtagen av Botildenborg, Statens Lantbruks Universitet och flera svenska städer för att skapa ett system inom städerna för att kunna starta kommersiellt hållbar odling i staden. Metoden Stadsbruk är igång i Malmö, Göteborg och Växjö (12 hektar stadsmark används idag) och sprids nu till hela Europa. Hör om hur Stadsbruk fungerar i praktiken och kan startas i fler städer.

 • Medverkande:
  Cyrille Gaubert, projektledare för Stadsbruk och ansvarig för Botildenborgs lokala matproduktionsstrategi.
 • Liselotte Löthagen, Södertälje kommun

Spår 3: Mobilitet för social hållbarhet

Spår 3A Kl. 14:10 – 14:55.

Hur kan vi få till en arbetspendling där ingen behöver sitta i ständiga bilköer? Hur kan en utvecklad regional infrastruktur bidra till social hållbarhet och minskad segregation? Regionen och Södertälje växer vilket innebär att fler personer behöver kunna resa på ett hållbart sätt inom regionen, för att nå skola, jobb och högre utbildning. Förslaget om Södertörnsbanan innebär snabbare pendel- och regiontåg mellan Stockholm och Södertälje, med stationer i Södertörnskommunerna. Vilken roll kan förslaget spela för regionens möjligheter att växa på ett hållbart, inkluderande och marknadsmässigt sätt?

 • Medverkande:
  Representanter från Södertälje kommun, näringslivet och företrädare för regionalt och nationellt perspektiv.

Spår 3B. Kl 15:15 – 16:00. (Tillsammans med spår 1).

Vad skapar Stadens attraktivitet är det den fysiska miljön eller möjligheten att förflytta sig?
Passet inleds med en kort summering av moderatorerna för spår ett och tre. Spår 1 – Hållbara livsmiljöer – hur bygger vi en stad som är attraktiv för alla? och Spår 3 – Mobilitet för social hållbarhet. Därefter tar en paneldiskussion där vi fördjupar oss i vad Stadens attraktivitet kan betyda utifrån olika perspektiv.


Spår 4: Från avfall till resurs. Hur kan digitaliseringen hjälpa oss använda dagens avfall som morgondagens råvara?

Spår 4 A. Kl 14:10 – 14:55.

IOT – Hur smart kan en papperskorg vara? Ta del av Södertäljes erfarenheter kring att utveckla innovativa lösningar på gamla problem. Hur kan IoT hjälpa oss att oss förebygga nedskräpning och utveckla en ren, snygg och trygg stad? Under seminariet kommer vi dela med oss av erfarenheter från Södertäljes arbete med att bygga upp ett nytt ekosystem kring IoT.

 • Medverkande:
  Tomas Thernström – Södertälje kommun
  Linfan Zhang
  Anders Helgesson