Ökad produktivitet – Varför? Hur hållbart?

Sverige har fantastiska konkurrensfördelar gentemot omvärlden men ändå har svensk industri haft svårt att konkurrera med omvärlden. Orsaken är att Svensk Industri lider av högt kostnadsläge och för att kunna konkurrera på den globala marknaden återstår det bara att kunna skapa mer värde per arbetad timme. Frågan är hur ökar vi värdeskapandet smartast och hur ökar vi den organisatoriska förmågan till ökad produktivitet så att det blir hållbart över tid? Matti Tuikkanen/SSG med över 30 års erfarenhet av verksamhetsutveckling på ledande poster delar med sig av sina erfarenheter.

Medverkande:
Matti Tuikkanen, Standard Solution Group