Omvänt mentorskap & inkludering

Omvänt mentorskap är ett innovativt exempel på hur man kan skapa ännu bättre förutsättningar för en inkluderande kultur och en ökad mångfald. För att förändra måste man våga tänka annorlunda.

Traditionellt är erfarna medarbetare mentorer, men för att förstå vilka initiativ och beteenden som krävs för att nå förändring så har Volkswagen Group Sverige gjort tvärtom. Ett mentorskapsprogram har startats där yngre kvinnor är mentorer, och seniorer i ledningsgruppen är adepter. Initiativet har uppmärksammats i flera medier och företaget har också nominerats till Svenska Jämställdhetspriset 2020.