Paneldiskussion – Nya affärsmodeller och produktionssystem

Vilka produktionssystem och affärsmodeller stöttar en omställning till en mer cirkulär ekonomi? Inspel och paneldiskussion om den pågående industriella transformationen och hur olika branscher och företag har olika utmaningar för att få sin verksamhet cirkulär och klimatneutral –  samtidigt som konkurrenskraften bibehålls.

15.00 – 16.00

  • Introduktion av moderator Monica Bellgran, professor KTH
  • Inspel: Fordonsindustrins transformation – Jan Lindoff, senior rådgivare och författare till rapporten om Fordonsdalen
  • Inspel: Pharma/bioproduktionens transformation – Johan Rockberg, Forskare KTH
  • Panel: Samtal om den transformation för klimat och konkurrenskraft som två av Sveriges viktigaste branscher befinner sig i och hur det påverkar produkter, produktionssystem och affärsmodeller – och Sverige.

Medverkande: Jan Lindoff, Magnus Burman (Forskare KTH), Johan Rockberg, Peter Holmstedt (Adj Prof KTH)

  • Summering av del I och intro till del II

16.00 – 17.00

  • Inspel: Mot ökad resurseffektivitet och cirkulär ekonomi i svensk industri – Elinor Kruse, expert Teknikföretagen
  • Inspel: Lean, ledarskap och kompetens för transformation – Mathias Wijkström, Chef Scania Production System
  • Panel: Samtal om de utmaningar och möjligheter som ligger i både kompetensförsörjning och ledarskap för att vi ska lyckas med den nödvändiga industriella transformationen mot fossilfritt och cirkulärt.

Medverkande: Mathias Wijkström, Elinor Kruse, Kerstin Forsberg (Forskare KTH), Lars Martinsson, Senior rådgivare, tidigare ABB samt fd vVD Consolis

  • Avslut och fika

.


Medverkande

Mathias Wijkström

Head of Global SPS Office, Scania

Elinor Kruse

Miljöansvarig, Teknikföretagen

Johan Rockberg

Forskare, KTH

Peter Holmstedt

Adj Professor, KTH

Monica Bellgran

Professor (Moderator under seminariet), KTH

Jan Lindorff

Senior rådgivare och författare till rapporten om Fordonsdalen,

Magnus Burman

Forskare, KTH

Kerstin Forsberg

Forskare, KTH

Lars Martinsson

Senior rådgivare, tidigare ABB samt fd vVD , Consolis