Pitchning och prisutdelning Hack för Södertälje

Efter ett dygns arbete presenterar de olika grupperna sina idéer från Hack för Södertälje. Vi hoppas få ta del av många intressanta tankar, allt avslutas med en prisutdelning.