Produktionsänglar – från prototyp till produktion

Från prototyp till fullskalig produktion

(35 minuter)
Möt ett antal start-ups som berättar om de hinder och utmaningar som de stöter på när de ska ta sin prototyp till produktion. Att gå från prototyp till fullskalig produktion av nya produkter är en stor utmaning för varje företag, oavsett storlek eller bransch. För ett start-up bolag ofta en nästintill omöjlig uppgift. Hur ser möjligheterna ut för produktion i Sverige. Vi får höra några start-ups berätta om sin verklighet.

Vad behöver Sveriges innovationssystem göra?

(25 minuter)
Panel med representanter från myndigheter och entreprenörsfrämjande organisationer. Hur kan vi stödja företag att producera i Sverige? Hur kan vi underlätta för entreprenörerna så de slipper gå i de vanligaste fällorna? Vad krävs för att underlätta och få ut fler hållbara produkter på marknaden? I panelen finns representanter från myndigheter och entreprenörsfrämjande organisationer.

Produktionsänglar

Sverige har ett mycket stort antal startups, många kopplade till en fysisk produkt. Ofta försvinner det verkliga värdet för AB Sverige genom att bolaget säljs i ett tidigt läge eller att hela produktionen läggs utanför Sveriges gränser, vilket innebär risker för startup-bolaget och förluster för AB Sverige när förädlingsvärdet av svenska innovationer hamnar utomlands. Vi har identifierat ett stort avstånd mellan startups och aktörer som kan förverkliga produktion i Sverige. Gapet består huvudsakligen av kunskapsbrister (specifikt gällande uppstart av produktion), förmåga att hitta rätt leverantörer i Sverige och de tillverkande, svenska företagens ovana och resurser att hantera startups.

Produktionsänglar är ett koncept som drivs av KTH och Södertälje Science Park. Produktionsänglar breddar insikten och kunskapen om industrialisering och uppskalning av produktion. Under en pilotperiod 2019/2020 har ett 15-tal startups fått stöd i produktionsrelaterade frågor (i form av coachning, matchmaking mellan startups och leverantörer samt spetskompetens av produktionsexperter). Pilotperioden har visat att behovet av Produktionsänglar är väsentligt större än vi initialt trodde.


Medverkande

Monica Bellgran

Professor i industriell produktion, KTH

Robert Kingfors

VD, Södertälje Science Park

Hamza Qadoumi

CEO, Ecobloom

Ramtin Massoumzadeh

CEO, Labtrino

Johannes Kloth

CEO, Fjärran of Sweden

Björn Langbeck

Industriell expert, Tillväxtverket

Johan Harvard

Sr. Rel. Mngr., Digital Transformation, Combient, (tid. Näringsdep.)

Peter Johansson

Biträdande Näringspolitisk chef, Teknikföretagen