Rätt vård, i rätt tid, på rätt plats

Södertälje sjukhus beviljades 2018 förstudiemedel från Vinnova och Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm för att utforska möjligheten att etablera ”Distansdiagnostik i hemmet”. Ett sätt att bedriva preventiv vård i syfte att höja våra sköraste patienters livskvalitet genom daglig övervakning och monitorering av deras hälsotillstånd och minska risken för inläggning på sjukhus.

Nu presenteras resultatet av förstudien. Kom och hör om projektet och vilka insikter, lärdomar, utmaningar och vikten av samverkan som har identifierats.


Medverkande

Jan Ottervald

IT-MT, Södertälje Sjukhus

Roland Söderholm

Överläkare, VO Intermedicin, Södertälje Sjukhus

Peter Rodmalm

Innovationskoordinator, Södertälje Sjukhus