Rundabordssamtal med små och medelstora industriföretag

Region Stockholm anordnar ett runda-bords-samtal kring små industriföretags utmaningar och möjligheter för utveckling. Detta för att få input från företag, som arbetar med industrirelaterade produkter och tjänster.

Bakgrund är att Region Stockholm har påbörjat ett arbete med en heltäckande Regional näringslivs- och tillväxtstrategi för Stockholmsregionen. Majoriteten av alla anställda i Stockholmsregionen arbetar i företag med färre än 50 anställda och företagen är viktig för regionens utveckling Strategin kommer att vara ett styrdokument i det regionala utvecklingsarbetet och genomförandet av den regionala utvecklingsstrategins RUFS 2050 tillväxtarbete. Strategin ska vara klar under 2020.

Eventet är för specialinbjudna företag