Tackla ditt växande företags utmaningar tillsammans med KTH

Med tillväxt kommer utmaningar. Många företag har idag svårt att hitta rätt kompetens.

KTH:s utbildning och forskning sker i nära samarbete med olika aktörer utifrån kunskapsbehov och utmaningar. Ett samarbete med KTH ger tillgång till unik och aktuell kompetens inom många områden. Det kan också leda till en viktig rekryteringsbas för framtida kompetensbehov. KTH samarbetar med näringsliv, offentlig sektor och idéburna organisationer och har en bred och inkluderande syn på utveckling och innovation. Välkommen för mer kunskap om möjligheter till samarbeten och att knyta nya kontakter!