Test, show and collaborate med Urban ICT Arena

Urban ICT Arena är en del av Kista Science City med fokus på samverkan inom IoT och mobilitet. Här utvecklas, testas och presenteras möjligheterna till digitalisering i testbäddar i en verklig stadsmiljö. Tillsammans skapar vi framtiden i samspel mellan företag, akademi, myndigheter och medborgare.

 


Medverkande

Karin Bengtsson

Project Coordinator – Frontrunners, Urban ICT Arena

Sára Nozkova

Project Coordinator - Urban ICT Arena, Urban ICT Arena