Utställning – Robotisering

Hur kan robotisering lyfta din verksamhet? När kan det gå att räkna hem en robotisering? Vilka kriterier bör företaget uppfylla och vilket stöd finns att få för att dels undersöka förutsättningar, testa och implementera? Besök utställningarna och diskutera med expeterna på robotisering!


Hexagon Manufacturing Intelligence jobbar vi tillsammans med våra kunder för att förbättra produktivitet genom att inkorporera kvalitet under produktens hela livscykel.

Vår teknik ger tillverkare möjlighet att ta kontroll över kvalitet vid alla nyckelsteg i deras process. Genom en ojämförlig portfölj av digital tillverkningsteknik innehållande CAE-lösningar för design och ingenjörskonst, CAD CAM och kompletterande programvara för produktionstillämpningar, lösningar med mätsystem och -program samt datahantering och analysverktyg, stärker vi teknikanvändare genom hela processen med djupgående och beslutsgrundande kunskap om produktkvalitet, vilket säkerställer att kvalitet driver produktivitet.


DigiLog möjliggör test och experiment med olika konfigurationer av komponenter (till exempel olika transportfordon som från truck till AGV, nivå av manuell kontra automatisk hantering etcetera). Dessa förbinds med hjälp av IoT och tillåter undersökningsformer av HMI- och HRI-interaktion. Projektet bygger på tre existerande testbäddar som kopplas samman via en digital modell för att simulera en typisk modern logistikmiljö.


MITC
MITC är en samverkansplattform som utvecklar industri, akademi och samhälle genom att omsätta akademins kunskaper i industriföretagens verksamheter. Med ett ben i Mälardalens högskola (MDH) och ett annat i industriföretagen runt Mälardalen har man skapat en verksamhet som stöttar, utvecklar och underlättar för industriföretags införande av Industri 4.0. MITC erbjuder även ett tech center där du som företag kan utvärdera och testa teknik inom automation och robotisering.


MEVISIO
Lean har använts av många framgångsrika företag, där daglig styrning med visualisering och pulsmöten vid analoga whiteboard-tavlor är ett av de mest frekvent använda verktygen. Högre servicegrad, kvalitet och effektivitet är vanliga effekter, och eftersom det sker genom involvering av medarbetarna i problemlösning och förbättringsarbete känns det också extra meningsfullt som arbetssätt. Genom att digitalisera tavlan har MEVISIO utvecklat konceptet så att det även kan dra nytta av den digitala världens fördelar. Detta gör det exempelvis lättare att lyckas med daglig styrning i flera nivåer, koppla det till arbetet med ständig förbättring, samt för att kunna använda sig av konceptet även om verksamheten är geografiskt utspridd.


Medverkande

Lennart Hedman
Hexagon
Masoud Zafarzadeh

PhD student in production logistics, KTH

Vincent Adoue

Labbchef, MITC

Staffan Andersson

Doktorand, MDH

Victor Azamfirei

Doktorand, MDH

William Palm
Robotdalen