Utställning – Testbäddar

En testbädd är en fysisk eller virtuell miljö där företag, akademi och andra organisationer kan samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar inom utvalda områden

Wood Region, testar olika konstruktioner i trä, Kista Urban ICT arena där du kan testa kommunikationslösningar/utrustning som använder 2, 3, 4 och 5G. RISE FoU-lots hjälper företag att hitta rätt i RISE koncernen med alla dess testbäddar. Digicore testbädden fokuserar på VR/AR inom industrin. Och vad är Karakuri IoT? Träffa InnovationLab, som är en plattform för att stötta företag att skapa innovationskraft.


InnovationLab
Alla pratar om innovation och kreativitet men nu finns praktiska modeller för att ta innovationsarbetet från något flummigt och händelsestyrt till ett strukturerat och kontinuerligt arbete. Förra året kom den första ISO-standarden för Innovation Management ut och ”innovationsledning” är ett område som ökar i intresse. Hur ligger ni till när det kommer till innovationsförmågor? InnovationLab.nu är en kostnadsfri kunskapskälla med filmer, guider och templates som ni enkelt laddar ner. Testa den nya Innovationsmätningen på plats i utställningen med hjälp av SolidEngineers innovationscoacher! Arrangör: SolidEngineer AB


The Wood Region
Test- och utvecklingsanläggningen The Wood Region finns i Sysslebäck. Innovatörer kan använda testmiljön för att tillverka storskaliga prototyper av biokomposit på 3D-skrivare. Det fiberbaserade materialet utvinns ur skogen och kan användas som ersättning för traditionella plaster. Den största skrivaren klarar av dimensioner på över sex meter. Här printas redan idag bland annat kajaker, longboards och andra produkter inom outdoorsektorn.


MEVISIO
Lean har använts av många framgångsrika företag, där daglig styrning med visualisering och pulsmöten vid analoga whiteboard-tavlor är ett av de mest frekvent använda verktygen. Högre servicegrad, kvalitet och effektivitet är vanliga effekter, och eftersom det sker genom involvering av medarbetarna i problemlösning och förbättringsarbete känns det också extra meningsfullt som arbetssätt. Genom att digitalisera tavlan har MEVISIO utvecklat konceptet så att det även kan dra nytta av den digitala världens fördelar. Detta gör det exempelvis lättare att lyckas med daglig styrning i flera nivåer, koppla det till arbetet med ständig förbättring, samt för att kunna använda sig av konceptet även om verksamheten är geografiskt utspridd.


Karakuri IoT
Karakuri IoT är inspirerat av Karakuri Kaizen som är ett etablerat arbetssätt framförallt inom japanska industrier. Det bygger på förbättringar genom enkla, lågkostnads– mekaniska lösningar och ofta görs av operatörer och montörer. Karakuri IoT är ett projekt som utgår i denna metodik men fokuserar på IoT och sensor baserade lösningar. Deltagande företag går igenom ett antal workshops för att engagera hela personalens kreativitet och identifiera möjliga IoT baserade förbättringar. Kom och träffa representanter från projektet och prata om möjligheter för just din organisation att jobba vidare med detta spännande område.


Test, show and collaborate med Urban ICT Arena
Urban ICT Arena är en del av Kista Science City med fokus på samverkan inom IoT och mobilitet. Här utvecklas, testas och presenteras möjligheterna till digitalisering i testbäddar i en verklig stadsmiljö. Tillsammans skapar vi framtiden i samspel mellan företag, akademi, myndigheter och medborgare.


Alfred Nobel Science Park
Genom att samarbeta med Alfred Nobel Science Park ökar dina förutsättningar att hitta rätt partners. Vi har bra och nära kontakt med näringsliv, akademi och offentliga aktörer. Tillsammans kan vi hitta forsknings- och utvecklingsprojekt som passar just dig och som på sikt gynnar regionens och Sveriges näringsliv. Våra profil- och kompetensområden är Avancerad tillverkning med fokus på 3D-printing och 3D-röntgen, eller additive manufacturing (AM). I Karlskoga har ett nationellt center, Tillverkningstekniskt Center (TTC), vuxit fram genom samverkan mellan näringsliv och forskning.


RISE

RISE har ett nationellt uppdrag att tydliggöra samtliga testbäddar som finns i Sverige och verka för att göra dessa tillgängliga. Rise FoU lots verkar genom att göra RISE till en lättillgänglig forsknings- och innovationspartner för små och medelstora företag i hela regionen. Utifrån ett företags specifika behov kan FoU lots hjälpa företaget att hitta fram till och etablera kontakt med rätt testbädd, expert eller forskningspartner inom RISE eller t.ex. akademisk institution.

DigiCORE är ett labb och en testbädd mitt i Västerås centrum med fokus på ny spännande teknik och dess konkreta tillämpningar. I labbet finns hårdvara i form av utrustning från kontrollrum, stora skärmar för visualisering, VR- och AR-glasögon, kraftfulla datorer för deep learning och mycket mer.


 


Medverkande

Pernilla Ahlberg

Managementkonsult, Innovationscoach , SolidEngineer AB

Yuji Yamamoto

Doktorand, Mälardalens högskola

Alexsander Nordvall

Industridesigner, The Wood Region

Karin Bengtsson

Project Coordinator – Frontrunners, Urban ICT Arena

SÁRA NOZKOVA

Project Coordinator, Urban ICT Arena

Mikael Melitshenko

Affärs- och projektutvecklare, Alfred Nobel Science Park

Petter Wannerberg
RISE, Användarcentrerad digitalisering
Leif Lyckebäck

FoU lots, RISE, SMF-kontoret