FULLBOKAD! Vad kostar motivation?

Hur hanterar den industriella organisationen den mänskliga faktorn? Scania Super Powers är ett team i Scania’s Innovation Factory. Super Powers bygger ett nytt samband mellan individer och organisationen för att bättre identifiera och stödja individernas motivationer. Ska man göra så, vad kostar det och vad ger det? Första yrkesgruppen som Super Powers jobbar med är service tekniker på Scanias verkstäder runt om världen. Hör om ansatsen och gör en övning om motivationens betydelse in din organisation genom en kort workshop.


Medverkande

Jussi Ekqvist

Artistic Lead, Scania Super Powers