Vägar till hållbart digitalt arbetsliv

Att diska av mejlen vid middagsbordet och sms:a med barnen på arbetsmötet har blivit en del av mångas vardag. Vägar till ett hållbart digitalt arbetsliv är ett forskningsprojekt där man undersöker hur anställda, medarbetare, personalfunktioner med flera upplever och hanterar det digitala arbetets utmaningar och möjligheter. Fokus i seminariet är individens och gruppens förhållningssätt till gränser och vad det kan få för konsekvenser.

(Glöm inte mobilen!)


Medverkande

Kristina Palm
Docent vid KTH, forskare vid KI och KAU