Varför är Södertälje Science Park bra för Scania?

Scanias produkter och processerna för att tillverka dessa blir mer och mer avancerade. Detta kräver att vi får tillgång till ny teknik och ny kompetens inom i stort sett alla nivåer i företaget.

Hur skulle Södertälje Science Park kunna vara en plats där utveckling av denna kompetens och teknik kan frodas?

Du kommer att få höra Hans Olofsson (Senior Advisor,  Global Industrial Development, Scania CV AB) tala om hur Södertälje Science Park och Scania skulle kunna skapa möjligheter att säkra nödvändig kompetens för framtiden. Tanken är också att inspirera andra företag i regionen att följa Scanias exempel.


Medverkande

Hasse Olofsson

Senior Advisor,  Global Industrial Development, Scania