Mässa – Vilka utvecklingsstöd kan ditt företag få?

En mässa där du som företagare träffar företagsfrämjande organisationerna. De kan stödja dig i allt ifrån att utveckla idéer, tillsätta externa styrelsemedlemmar, hitta samarbetspartners och kunder utomlands till att finansiellt säkra din första utlandsaffär.

Företagsfrämjande organisationer som deltar är Almi, Coompanion, RISE/Enterprise Europe Network, PRV, NEFCO, SIS, MDH/Robotlyftet, International Business Integration AB, Region Stockholm och Nyföretagarcentrum. Mässan sker i anslutning till företagslunchen (anmäl dig här till lunchen) Mässan genomförs i samarbete med STHLM GLOBAL och Region Stockholm.

Ingen anmälan krävs.[soliloquy id=”3629″]


Almi
Ska du göra verklighet av din idé? Vill du bygga ett företag som är lönsamt, växande och långsiktigt hållbart? I så fall borde du vända dig till oss på Almi. Vi erbjuder lån och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential. Det gäller såväl företag som är i startupfas som befintliga företag. Genom dotterbolaget Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential och en skalbar affärsidé.  Läs mer på deras hemsida


 Patent- och Registreringsverket
Vi vill öka kunskapen om, och förståelse för, värdet av immateriella tillgångar. Vi vill få företagare och andra inom innovationsvärlden att hantera dem på bästa sätt för att förbättra sin lönsamhet. Vårt arbete med kommunikations- och utbildningsinsatser är en viktig del av detta. Läs mer på deras hemsida


Coompanion
Vi hjälper företag och föreningar med företagsrådgivning och affärsutveckling så att de gör rätt prioriteringar i de olika faserna från idé till lansering. Vi riktar oss främst till socialt hållbara företag/föreningar/innovationer som bygger på kooperativa värderingar/företagskultur.  Läs mer på deras hemsida


NyföretagarCentrum
Den personliga rådgivningen på NyföretagarCentrum är alltid kostnadsfri, objektiv och konfidentiell. Och den är alltid intimt kopplad till lokalt näringsliv. Eftersom varje NyföretagarCentrum stöds av lokalt näringsliv som ställer upp med tid, pengar och engagemang, kan vi erbjuda våra kunder tillträde till ett unikt nätverk. Där, och i rådgivarnas stora engagemang, ligger våra styrkor. Du får råd om företagande av företagare. Läs mer på deras hemsida


NEFCO
Nordiska Miljöfinansieringsbolaget, NEFCO, är en Internationell finansinstitution ägd av de nordiska länderna. Vi erbjuder via fonden Nopef mjuk finansiering till SMF som vill etablera sig internationellt utanför EU. Till mer etablerade företag eller investeringsprojekt kan vi erbjuda lån eller aktiekapital för större internationella satsningar. Läs mer här


Region Stockholm
Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva storstadsregion. Till stöd finns den regionala utvecklingsplanen som sträcker sig fram till år 2050. Då är vi minst 3,4 miljoner invånare och utan klimatpåverkande utsläpp. Läs mer deras hemsida


RISE
RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 800 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. Läs mer på deras hemsida.


Enterprise Europe Network
Enterprise Europe Network är ett stort affärsnätverk som ger stöd och service till små och medelstora företag. Syftet är att öka internationaliseringen vilket i sin tur leder till ökad tillväxt och utveckling av företagen. Nätverket består av ca 600 organisationer i ett 60-tal länder. Tillväxtverket är huvudfinansiär för EEN i Sverige och koordinerar även verksamheten nationellt. Bakom nätverket i Sverige står, jämte Tillväxtverket, 13 nationella och regionala näringslivsorganisationer.


International Business Integration AB
International Business Integration AB arbetar med att hjälpa drivna människor att nå sina mål med företagandet genom en affärsakademi. En utbildning som bygger på olika typer av kompetenser en företagare bör ha med sig under resans gång. Detta innefattar även juridik och ekonomi. Med en egen Business Coach lär kunden sig att allt från att skriva en affärsplan till komma in i rätt sammanhang och nätverk. För redan etablerade företag erbjuder vi hjälp att etablera och expandera i andra länder genom våra kanaler.


STHLM GLOBAL
STHLM GLOBAL är den regionala exportsamverkan i Stockholms län. Region Stockholm samordnar STHLM GLOBAL.
Utöver Region Stockholm består STHLM GLOBAL av följande organisationer:
• Almi Stockholm Sörmland
• Stockholms Handelskammare
• Business Sweden
• Exportkreditnämnden
• Svensk Exportkredit
• Enterprise Europe Network genom RISE och Företagarna
Målgruppen för STHLM GLOBAL är i första hand de företag som vill växa på en internationell marknad. De organisationer som ingår i STHLM GLOBAL erbjuder därför en bred portfölj av stöd.  Läs mer här


Robotlyftet
Robotlyftet ska främja automation i Sveriges små och medelstora industriföretag. Målet är att öka företagens kunskaper om användning av och investeringar i automationslösningar. Robotlyftets satsning omfattar 100 miljoner kronor fram till och med 2021 och består av flera olika delar såsom ekonomiskt stöd till företag, utbildningsinsatser och aktiviteter för att bygga nätverk. Läs mer här


SIS
Hos oss kan aktörer ta initiativ och samverka för best practice som främjar Sveriges konkurrenskraft och ger smart och hållbar samhällsutveckling. SIS samverkar med alla delar av det svenska samhället, som till exempel industri, akademi, offentlig sektor och frivilligorganisationer. SIS projektleder det svenska arbetet med att ta fram standarder. Vi verkar för ökat svenskt inflytande i internationella samarbeten och för att best practice sprids och tillämpas i Sverige. Vi erbjuder också utbildningar, tjänster och produkter som hjälper våra kunder att utveckla sina verksamheter och skapa samhällsnytta med hjälp av standarder.Medverkande

Mikael Pettersson
Almi
Julia Schultz
Almi
Rachel Lahdo Ghareb
Almi
Anders Johansson
Almi
Ann-Christin Nyberg
Region Stockholm/STHLM GLOBAL
Anna Viklund
Region Stockholm
Cecilia Nystrand
PRV
Eric Edung
Coompanion
Lena Schulte
Nyföretagarcentrum
Fredrik Larsson
NEFCO
Pascale Samri El-Chammas

VD/CEO, International Business Integration AB

Niklas Olsson
Robotlyftet
Bernt Henriksen
Robotlyftet
Ervin Alic
RISE/EEN
Annika Palm

Sektionschef Verkstadsindustri, SIS