Yippie – bort med tråkgöra’t

Bot:en Botte tar gladeligen på sig enformiga arbetsuppgifter så att kollegorna kan syssla med mer värdeskapande arbete. Kom och lyssna på lärdomar och exempel från införandet av bot:ar i vår produktion. Eller, om ni hellre vill – Robotic Process Automation på AstraZeneca.

Medverkande:
Josefine Staaf,  Business Analyst IT AstraZeneca