3D-skrivning och Design Thinking-workshop – Utveckla en idé på 90 minuter med Plejd

Connect | Entreprenörskap och affärsstöd

Funderar du på hur 3D-printing kan användas som ett verktyg för produktutveckling? Vill du vara med i en snabb och interaktiv process för att utveckla en idé på så lite som 90 minuter? Vi diskuterar först hur 3D-printing används på Plejd och kastas sedan in i en interaktiv onlinebaserad workshop där du får ett smakprov på en snabb metod för produktutveckling som kallas Design Thinking. Under workshopen utvecklar vi en idé baserat på användarens behov, för att så effektivt som möjligt kunna ta fram en produkt som kan nå marknaden och få genomslag. Metoden går snabbt, den är lättsam och kastar dig rakt in i kreativt tänkande.


Medverkande

Daniel Kärrlander

Mechanical Design Engineer, Plejd

Victor Strimfors

projekledare, Södertälje Science Park