AI i tillverkande industri – en helikopterpresentation

Talk | Artificiell intelligens, Digitalisering

Var står man i dag när det gäller införande av AI inom tillverkande industri? Utifrån erfarenheter med att jobbat med många industriella kunder har man sett att systemaspekter spelar en stor roll för framgång.


Medverkande

Ann Louise Johansson

General Manager, Qamcom