AI i tillverkande små och medelstora företag – konkreta exempel på värde och hållbarhet

Talk | Artificiell intelligens, Digitalisering

I detta seminarium fokuserar vi på små och medelstora företag och hur införande av AI kan stärka företagens konkurrenskraft och bidra till att de bli mer hållbara. Vad finns det för stöd och goda exempel som kan hjälpa företag att implementera AI i sin produktion? Utmaningar, möjligheter, fallgropar och goda exempel.


Medverkande

Peter Kurzwelly

StartUp Manager & Program Developer, AI Sweden