AI på längre sikt – hur påverkar stora teknikskiften jobben

Talk | Artificiell intelligens, Digitalisering

Ska vi se AI som ett hot eller som möjlighet?

Som många stora teknikskiften kommer Artificiell Intelligens att bidra till turbulens inom industrin och på arbetsmarknaden. Tidigare har den tekniska utvecklingen varit av godo då det underlättade vår arbetssituation och bidrog till att minska utslitningen av kroppen. I vår tid så kan teknikutvecklingen upplevas som hot mot dig själv och ditt jobb. Hur kan vi då skapa förutsättningar för en bra omställning?


Medverkande

Susanne Ackum
Forum för omställning