AstraZeneca: Ambition Zero Carbon Strategy

Talk | Hållbar produktion

AstraZeneca berättar om den globala strategin att vara klimatneutrala 2025 och vad det innebär för produktionen.

Foto: Pontus Orre


Medverkande

Nina Andrén

Director API Production, AstraZeneca

Fredrik Hellman
AstraZeneca