Att skapa en ansvarsfull försörjningskedja – Hållbarhetssamarbete med leverantörer

Talk | Hållbar produktion

Maria Izar Bellan och Kristina Kölerud pratar om hur man skapar en ansvarsfull försörjningskedja och presenterar fyra sätt som AstraZeneca främjar hållbarhet hos leverantörer:

  • Att leverera AstraZenecas hållbarhetsmål
  • Säkerställa att vi stödjer våra leverantörer med sin egen hållbarhetsresa
  • Se till att vi stödjer våra leverantörer med sina egna hållbarhets resa
  • Innovation tillsammans för att möta dagens hållbarhetsutmaningar
  • Främja mångfald hos våra leverantörer på våra marknader

Medverkande

Maria Izar Bellan

Supply Chain Lead, AstraZeneca

Kristina Kölerud

Supply Chain Lead, AstraZeneca