Att vända arbetslöshet till en möjlighet

Talk | Social hållbarhet

Hur Telge Tillväxt utvecklar affären för att ständigt vara i framkant i bekämpande av arbetslöshet i Södertälje kommun.

Foto: Pontus Orre